เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการกว่า 40 ปี

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี เครื่องแก้ว พลาสติก กระดาษ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์เกียวกับห้องวิจัยทุกชนิด ด้วยประสบการณ์ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องดูดจ่ายสารละลาย เครื่องหมุนเหวี่ยงสาร ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องมือในห้องวิจัย รวมถึงสารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ นั้น ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เสมอ

back