สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ

บริษัทจำหน่ายสารเคมีทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น สารเกรด HPLC, AR สำหรับห้องปฏิบัติการ และเกรด Commercial สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังมีอาหารเลี้ยงเชื้อหลากหลายยี่ห้อรวมถึงชุดทดสอบต่างๆ อีกด้วย

back