วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงพยายามจัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ แว่นตากันสารเคมี เครื่องแก้วทุกประเภท รวมทั้งรับสั่งทำเครื่องแก้วตามแบบอุปกรณ์สำหรับ ชั่ง ตวง กรอง เช่น Spatula หรือ filter paper และยังมีอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น จุกยาง หรือฝาพลาสติกอีกด้วย

back