สินค้า

นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือวิทยาศาสตร์, สารเคมี, เครื่องแก้ว, พลาสติก, กระดาษ, อุปกร์ด้านความปลอดภัย และ อุปกร์เกียวกับห้องวิจัย ทุกชนิด

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทุกชนิด เช่น Magnetic stirrer, Hotplate และ Nanofiber Electrospinning
รายละเอียด
อุปกรณ์นิรภัย เครื่องแก้วทุกประเภทรวมทั้งรับสั่งทำ อุปกรณ์ สำหรับ ชั่ง ตวง กรอง และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ
รายละเอียด
สารเคมีทุกยี่ห้อ เกรดสำหรับห้องปฏิบัติและโรงงานอุตสาหกรรม อาหารเลี้ยงเชื้อและชุดทดสอบต่างๆ
รายละเอียด
back