จัดทริปไปเที่ยวฮ่องกงกันทั้งบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18-20 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ไปเที่ยวสถานที่สำคัญๆ เช่น อ่าวรีพลัสเพื่อกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม ขึ้นกระเช้านองปิงเพื่อไปไหว้พระใหญ่ ซึ่งเป็นกระเช้าเป็นกระเช้าใสทำให้เห็นวิวได้ 360 องศา และเที่ยวพีคทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกงทำให้มองเห็นวิวฮ่องกงได้ทั้งหมด